SEKUNDARNA VRSTA, SERIJA

ANG: secondary set.

ET: Lat. secundarius = drugorazreden, podrejen, inferioren, iz secundus = drugi, naslednji po vrsti (‹DE›, 977); serija.

D: »Naziv, ki ga uporablja skladatelj in teoretik M. Babbitt, da bi opisal dvanajsttonsko vrsto, serijo, ki nastaja takrat, ko za prvim heksakordom ene oblike vrste … sledi drugi heksakord druge oblike vrste. Dve obliki vrste morata vsebovati značilnost kombinatoričnosti, na način, da se ne ponavljajo višine tonov v sekundarni vrsti, seriji.

Zgled a) je osnovna oblika dvanajsttonske vrste, ki se uporablja v prvi med Tremi skladbami za klavir M. Babbitta. Zgled b) je sekundarna vrsta, ki se je pojavila na način, da se je drugemu heksakordu osnovne oblike vrste dodal obrat prvega heksakorda, transponiran za čisto kvinto postopno navzgor.

(‹FR›, 78)

GL: agregat (D 2), derivatna vrsta, serija, dvanajsttonska vrsta, serija, kombinatoričnost, kombinatorična vrsta, serija, vrsta, oblika vrste, serije, segment (vrste, serije) , serija, simetrična vrsta, serija.

‹GR›, 162; ‹JON›, 263–265

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!