GENERATOR NAKLJUČJA

ANG: chance generator (D 2), noise/random voltage generator, random generator, random voltage generator; NEM: Zufallsgenerator, Zufallsspannunggenerator.

ET: Generator(ji).

D: 1) »(Naziv za) modul v sintetizatorju, ki proizvaja naključne napetosti … Naključne napetosti se dobivajo iz npr. šumov generatorja šuma tako, da se celotno slišno frekvenčno območje šuma potisne skozi nizkoprepustni filter, skozi katerega grejo samo deli šuma kot naključne napetosti pod mejo slišnosti (približno 20Hz). S premikom spodnje meje nizkoprepustnega filtra se lahko prilagaja tempo poteka naključnih seštevkov napetosti.« (‹EN›, 187).

2) Naziv za različne tehnične uporabe naključja v nedeterminaciji (gl. operacije z naključjem). Generatorji naključja so zatorej tudi I Ching, nepravilnosti na notnem papirju, prosto zlaganje in branje različnih (zastavljenih), najpogosteje grafičnih predlog, kart neba (pri J. Cageu), telefonski imenik (pri L. M. Youngu), igralne karte (pri G. Brechtu in J. Cageu) (‹GL›, 84).

GL: elektronska glasba (glede na D 1), henerator(ji) (glede na D 1), generator belega šuma (glede na D 1), nedeterminacija = (indeterminacija) (glede na D 2), operacije z naključjem (glede na D 2), naključje.

‹EH›, 224, 271; ‹FR›, 73; ‹HU›, 107–108

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!