NERETROGRADNI RITEM

ANG: nonretrogradable rhythm, non-retrogradable rhythm; NEM: nicht-umkehrbarer Rhythmus; FR: rythme non rétrogradable.

ET: Lat. prislov retro = nazaj; gradus = korak; ritem.

D: »(Naziv za) ritme, pri katerih vrstni red njihovih vrednosti ostaja isti, ne glede na to, s katere strani jih beremo. Enostaven primer:

Vrednosti so na koncu identične, v sredini pa je (vrednost) prosta. Vsi ritmi s tremi vrednostmi, ki so tako postavljeni, so neretrogradni:

Če opustimo 3 vrednosti, se načelo veča, zato moramo reči: vsi ritmi, ki se lahko razdelijo v dve skupini, od katerih je ena rakov postop druge, s skupno vrednostjo v sredini, so neretrogradni:

Skupina B je rakov postop skupine A; četrtinka, povezana s šestnajstinko (skupna vrednost, katere trajanje ustreza trajanju petih šestnajstink), je skupna obema (skupinama).« (MESSIAEN 1944: 12)

KM: N. r. je eden izmed tipičnih pojmov skladateljske teorije O. Messiaena (gl. modus z omejenimi možnostmi transpozicije, dodana vrednost). O uporabi pojma »skupina« pri Messiaenu prim. KR modusa z omejenimi možnostmi transpozicije.

KR: N. r. ni povsem natančen prevod FR-izvirnika. Natančen prevod bi naj bil opisni (npr: »ritem, ki se ga ne da prevesti v rakov postop«, tj. enak osnovni obliki), priporoča pa se ga prav zato, ker jasno sugerira, na kaj se nanaša v FR-izvirniku.

GL: ritem.

‹BOSS›, 145–146; ‹FR›, 59; ‹G›, 58; ‹GR›, 129; ‹JON›, 191–192

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!