PREDUREJANJE GRADIVA

ANG: precompositional aspect; NEM: Vorordnung des Materials.

D: 1) »(Naziv), ki se nanaša na načrte in odločitve, ki jih skladatelj pripravi pred samim dejanjem skladanja. V dvanajsttonski glasbi in v serialni glasbi lahko predurejanje vključuje artikulacijo osnovne oblike vrste in določenost, katere permutacije vrste, serije najbolje uresničujejo skladateljeve … namene. Tradicionalne postopke, kot so izbira instrumentacije ali eksperimentiranje z izvršilnim potencialom kakšne melodije, lahko imamo ravno tako za predurejanje; sicer pa je pojem v točno določenem smislu namenjen določitvi skladateljevih odločitev v dvanajsttonski in v serialni tehniki.« (‹V›, 591)

2) »(Naziv za) lastnost glasbenega gradiva (tj. lestvic, modusov, vrst ali serij), kar lahko klasificiramo po strukturnih značilnostih, ki se lahko ali ne pojavijo v končnem delu.« (‹FR›,68–69)

GL: dvanajsttonska glasba, dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), dvanajsttonska vrsta, serija, lestvica (v posebnem pomenu!), modus (v posebnem pomenu!), vrsta, parameter, permutacija (vrste, serije), rotacija (vrste, serije), serija, serialna glasba, serialna tehnika (skladanja), serialni postopki, skladanje od začetka, trop.

‹M›, 553

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!