DISOCIIRAN ČAS

NEM: dissoziierte Zeit.

ET: Lat. dissociare = ločiti, razdvojiti; predpona dis- = raz-, od, ne; sociare = združiti, povezati, iz socius = skupni (‹KLV›, 146,44).

D: »… Elektronska glasba nastaja, kot skladanje instrumentalne glasbe, v disociiranem času; šele izvedba, ki v elektronski glasbi ni nikakršna interpretacija, umešča kakšno (elektronsko) glasbo v realni čas. S pojavom žive elektronske glasbe so se v naziv realnega časa v elektronski glasbi ponovno vnesli nekateri elementi muziciranja …« (‹EH›, 276)

KM: Naziv se vedno uporablja kot nasprotje realnemu času, in sicer izključno v pomenu D, torej za označevanje proizvedenih zvokov z elektronsko ali računalniško tehnologijo, ki, z njihovo naprednostjo, postajajo mogoči v realnem času, in tako živa elektronska glasba temelji na izvedbi v realnem času.

KR: Ni treba posebej poudarjati, da je »instrumentalna glasba« v D navedena kot sinekdoha, torej da se pri tem misli tudi na vokalno oz. na vokalno-instrumentalno glasbo, na vso tisto tradicionalno glasbo, ki je nujno nastajala v d. č., tj. tudi na tisto glasbo 20. stoletja, ki zaradi nuje po predurejanju gradiva in skladanju od začetka ravno tako nastaja v d. č.

GL: izvedba v realnem času, živa elektronska glasba = (liveelectronics) = (live electronic music).

PRIM: realni čas.

error: Content is protected !!