METRIKA

ANG: metric(s) (‹LEU›, 301), metrics (‹P›, 184; ‹RAN›, 516) (gl. KR); NEM: Metrik; FR: métrique; IT: metrica.

ET: Grš. metrik (tékhnē) = nauk o sestavljanju verzov, od métron = mera, pesniška stopica (‹KLU›, 476).

D: »(Naziv za) vedo o verzu, tj. o količini raznih vrst stopic, ki tvorijo verz in o različnih načinov povezovanja verzov v kitico. Glasbena metrika je veda o spajanju enako velikih časovnih odsekov … v glasbeno relevantne enote višje vrste.« (‹HO›, 608; ‹HU›, 567)

KM: V terminologiji glasbe 20. stoletja je metrika osnova za tvorbo raznih drugih specifičnih pojmoGL: heterometrike, polimetrike, spremenljive metrike.

KR: Kakor je poudarjeno v D, je metrika nauk oz. teoretična disciplina, ki preučuje možnosti povezovanja časovnih enot v glasbi. Nikakor ni sopomenka metra oz. »-metrije« kot osnove, iz katere so izpeljani pojmi ametrija, heterometrija in polimetrija. Zato s o pojmi kot so heterometrika, polimetrika in spremenljiva metrika nesmiselni, ker ne ciljajo na metriko kot vedo in teorijo, temveč na specifično skladateljsko prakso metrske organizacije v glasbi 20. stoletja, pod katero se razume horizontalno in vertikalno kombiniranje razlličnih metrov (ne pa metrik kot ved, teorij!). Pravilni pojmi so zato heterometer, polimeter in variabilni meter. Prav tako so nesmiselni pridevniki od heterometrike (»heterometričen«) in polimetrike (»polimetričen«).

ANG oblika »metrics« je problematična. Najdemo ga le v ‹RAN›, 516, skupaj s »harmonics« in »rhytmics«, v povezavi s Kvintilijanovo klasifikacijo glasbe (v smislu lat. pojma »musica«), torej v pomenu, ki je relevanten v smislu prjšnje D. Predlogi v ‹LEU›, 301 (NEM Metrik = ANG metrics), v ‹LEU›, 333 (NEM Rhytmik = ANG rhytmics), in v ‹P›, 184 (NEM Metrik = ANG metrics), niso verodostojni, ker očitno gre za nasilne prevode. V ‹OED›, IX, 698, se navaj oblika kot v tukajšnji D, brez –s, čeprav se opozarja, da se lahko pojavi tako v ednini kot tudi v množini, tj. z ali brez –s. V ‹BR›, in v ‹L› se pojem sploh ne navaja kot samostalnik.

GL: heterometer = (heterometrija) = (heterometrika), polimeter = (polimterija) = (polimetrika), variabilni meter = (spremenljiva metrika).

PRIM: (ametrija), meter, ritmika.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!