NEGATIVNA GLASBA

ANG: negative music.

ET: Lat. negare = skrajšati, zanikati.

D: »Negativna glasba je sopomenska z antiglasbo, vendar obstaja majhna razlika med tema dvema pojmoma. Antiglasba poudarja svoje nasprotovanje vsakršni glasbeni akciji, medtem ko negativna glasba deluje ob domnevi, da obstajajo negativne frekvence kot matematične abstrakcije, ki se do slišne glasbe obnašajo kot negativ do pozitiva v fotografiji. Negativna glasba obrača dinamične vrednosti; vokalno besedilo, ki vsebuje njene občutke, se harmonizira z glasnim disonančnim hrupom; in obratno, simfonična skladba s temo jedrske vojne je opisana s prefinjeno destilacijo monodijsko koncentriranih tonov. V negativni glasbi je področje eksperimenta neomejeno, saj je nemogoče razmišljati o njeni naravi.« (‹SLON›, 1470)

KR: Pomen pojma v D ne zagotavlja ničesar, saj si ga je očitno, kakor je to pogosto v ‹SLON›, izmislil avtor D (resda ne brez domišljije). Težko pa je presoditi, na katero glasbo konkretno je mislil.

Pojem ima jasen pomen v odnosu nekaterih skladateljev (npr. H. Lachenmanna), predvsem v šestdesetih in sedemdesetih letih, do sodobne glasbene prakse na splošno. Tako se je ansambel, ki ga je ustanovil in vodil Reiner Riehn, imenoval Musica negativa. Izven tega pomenskega konteksta pojma ni treba uporabljati.

GL: antiglasba.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!