OVOJNICA

ANG: envelope, contour; NEM: Hüllkurve; IT: inviluppo.

D: 1) »Naziv za krivuljo, ki ‘ovija’ sliko nihaja na osciloskopu, ko se s črto združijo največja odstopanja, tj. amplitude. Ovojnico glede na to določamo po časovnih spremembah amplitude. Njen tok [val] ustreza dinamičnim odnosom, ki so slišni pri procesu nihanja. Npr. pri udarcu (kladivc) po strunah na klavirju, ki niso pridušene, nastane zelo hitro vnihavanje, torej strmo vzpenjanje ovojnice. Za tem sledi razmeroma dolgo iznihavanje, torej postopno padanje ovojnice. Zvočne značilnosti kateregakoli glasbila so natančno določene z vrsto vnihavanja in iznihavanja. Glede na to, da ima skoraj vsak parcial kakšnega mehansko proizvedenega nihaja lasten tok amplitude, torej svojo lastno ovojnico, nastajajo pri eksakt­nem preučevanju vseh procesov z ovojnicami zelo zapletene celote. V vsaki časovni točki kakšnega mehanskega nihaja obstajajo namreč različni odnosi med amplitudami parcialov, ki vplivajo na spremembe zvokov(n)e barve, prisotne pa so celo pri kvazistacionarnih zvočnih strukturah, kot je na primer ton violine. Za različne višine tona na glasbilu zopet veljajo različna pravila. Sicer je ovojnice na (popolnoma) elektronskih (glasbenih) instrumentih (npr. na sintetizatorju ali na elektronskih orglah), ki so programirani ali se jih da programirati, (ker se) načeloma proizvajajo z generatorjem ovojnice, razmeroma lahko opisati, ker so si dinamični procesi za vsak parcial kakšne zvočne strukture, tudi pri različnih višinah tona, pretežno podobni, tako se pri vsakem tonu ponavljajo z matematično natančnostjo. To je eden od razlogov, zakaj se pri poslušanju elektronsko proizvedenih zvokov občuti določena robatost, ki bi se ji sicer z bolj zapletenim programiranjem zvoka dalo povsem izogniti.« (‹EN›, 100–101)

2) »(Naziv za) značilnosti amplitude, ki določajo vzpon in padec signala. Ovojnice zvoka ali zvokov vključujejo spremenljivke, kot so čas vnihavanja, moč vnihavanja, frekvenca, barva, nivo ohranjanja nihaja1, čas začnetnega iznihavanja in čas končnega iznihavanja.« (‹V›, 224)

KM: D 2 je navedena zato, ker gre za citat iz Music Educators Journal (november 1968), torej iz vira, ki skrbi za standardizacijo ameriške terminologije.

GL: generator ovojnice, izničevanje nihanja, vnihavanje, detektor ovojnice.

‹BASS›, II, 124; ‹CP1›, 239; ‹CP2›, 341; ‹EH›, 138–139; ‹FR›, 27; ‹GR›, 70; ‹GR6›, VI, 210

1 V izvirniku: »sustain level«.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!