OSNOVNI TON

ANG: root (of a chord), key note (‹L›, 238 – gl. KM), fundamental note (‹APE›, 255 – gl. KR); NEM: Grundton; FR: fondamentale; IT: fondamentale, tonica (‹L›, 238 – gl. KM).

ET: Ton.

D: »(Naziv za najgloblji ton) kakega akorda …, ko so vsi toni tega akorda razporejeni po tercah. Tako je g osnovni ton akorda d-f-g-h, glede na to, da je pri terčni gradnji navedenih tonov najgloblji.

Iz tega izhaja, da je tudi akord v (osnovni) obliki … po tem, kadar je njegov (osnovni) ton v najnižjem glasu, ne glede na medsebojni razpored drugih tonov. Naslednji primer prikazuje nekaj možnosti (osnovne) oblike akorda g-h-d-f:«

(‹MELZ›, Ill, 557)

KM: NEM-pojem ima tri pomene: 1) o. t. akorda; 2) tonika ali začetni ton katerekoli lestvice (čeprav bi morali toniko omejiti na prvo stopnjo dur-molove tonalitetne lestvice); najgloblji alikvot, tj. temeljni ton, kakor je definirano v Pojmovniku (gl. ‹BKR›, II, 154–155; ‹HI›, 189; ‹HK›, 168; ‹KN›, 88; ‹RL›, 355). ANG-pojem »key note« in IT pojem »tonica« (= »tonika«), kot je navedeno v ‹L›, 238, sta sopomenki t. 2 NEM-pojma. (NEM-pojma »Fundamentston«, kot je navedeno v ‹P›, 221, v strokovni literaturi ni moč najti.)

KR: Pravilna FR- ustreznica o. t. je »fondamentale« (‹HO›, 393; ‹LARE›, 600), torej brez »son«, ker je »son fondamental« sopomenka temeljnega tona (‹CAN›, 194; ‹HO›, 949).

Po ‹BASS›, II, 259, in po ‹RIC›, II, 214, v IT obstaja samo »fondamentale«, s čimer se misli na o. t. in na temeljni ton. Zato sta IT-pojma »[nota] fondamentale« (‹P›, 221) in »suono fondamentale« (‹L›, 238) napačni ustreznici za o. t.

Na splošno se niti v ‹L› niti v ‹P› o. t. ne razlikuje od temeljnega tona.

Zanimivo je, da je v ‹MELZ›, Ill, 557, naveden samo temeljni ton (kot tudi »temeljna oblika akorda«). V ‹MELZ›, I, 37 (gl. D 1 alikvota, alikvotnih tonov), je namreč omenjen tudi o. t., sicer v smislu temeljnega tona, kot se priporoča v Pojmovniku.

D se sklicuje na terčno načelo tvorbe akordov v okviru klasičnega harmonskega sistema. V nekaterih drugih D to načelo ni posebej poudarjeno: V ‹APE›, 255, je npr. pojem »root« definiran kot: »Osnovna nota,1 nad katero se oblikuje akord z dodajanjem terc npr.« Ta »npr.« poudarja, da se pojem ne nanaša le na terčno načelo. Nasprotno temu se v ‹RAN›, 718, pojem »root« prav tako omejuje na tonalitetno (funkcijsko) harmonijo, vendar se tam navaja: »Akordu, ki zveni z osnovnim tonom na najnižji frekvenci, pravimo, da je v osnovnem položaju2 (tudi če drugi toni ne zvenijo kot razporejene terce).« Čeprav bi tej formulaciji morali dati prednost pred drugim primerom iz D, lahko sklenemo, da bi se o. t. moral uporabljati tudi izven konteksta tonalitetne (funkcijske) harmonije kot naziv za najgloblji ton kateregakoli akorda. To bi bilo izredno uporabno za terminologijo glasbe 20. stoletja, ki uporablja akorde brez kakršnekoli povezave s tonalitetno (funkcijsko) harmonijo.

V D je temeljni ton namenoma zamenjan z o. t. (»osnovni« v oklepaju je v izvirni D »temeljni«). Temeljni ton po svojem pomenu bolj ustreza tistemu (sinusnemu) tonu ki, kot temelj, nad seboj povzroča nihanje parciala. Zato ga je, kljub avtoritetni rabi v ‹MELZ›, Ill, 557, in tudi kljub uveljavljenosti v učni praksi, vseeno bolje uporabljati namesto o. t., ­katerega pomen bi morali omejiti na najgloblji ton kateregakoli akorda (gl. tudi KR – t. e. 1 impresionizma).

GL: harmonija, ton, vertikalna zvočnost, zvočnost (D 2).

PRIM: temeljni ton.

‹CH›, 298; ‹IM›, 326; ‹MI›, II, 115; ‹MI›, I, 242

1 V izvirniku: »fundamental note«, kar je nenavadno glede na D pojma »fundamental tone« v ‹RAN›, 330, po kateri je »fundamental tone« (kot tudi »fundamental« – prim. ‹FR›, 33) sopomenka temeljnega tona. (V ‹IM›, 389, se opozarja, da je »note« v ameriški ANG sopomenka tona, kar tu ni tako pomembno.)

2 V izvirniku: »root position«.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!