NESKONČNI TRAK = (TAPE LOOP)

ANG: tape loop; NEM: Bandschleife, Endlosband; FR: boucle.

D: »(Naziv za) magnetofonski trak, pri katerem sta začetek in konec zlepljena tako, da je mogoč njegov krožni tok, pa tudi reprodukcija s stalnim ponavljanjem shranjenega zvoka … Neskončni trak se lahko uporablja za zakasnitev reprodukcije kakega zvočnega signala ali za manipulacije z zvokom, npr. za nizanje1 sukcesivno snemanih zvokov. Neskončni trak se lahko zamenja z digitalnim sukcesivnim snemanjem (zvoka) (npr. v napravi za odmev), z uporabo zanke ali pri vzorčenju (zvoka).« (‹EN›, 24)

KM: N. t. je predvsem analogno sredstvo za uporabo, navedeno v D, kar pomeni, da je sopomensko z zanko. Kot zanko namreč razumemo tudi elektronski proces (gl. D zanke), v katerem se kot sredstvo lahko uporabi n. t. ali digitalna naprava, ki ne uporablja traku.

GL: bio glasba, elektronska glasba = (elektronska glasba), zakasnitev = (delay), zanka (loop), naprava za zakasnitev (delay), vzorčenje = (sampling).

‹FR›, 90; ‹HU›, 65–66

1 V izvirniku najdemo: »Übereinanderschichtung«.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!