SUBTRAKTIVNA SINTEZA ZVOKA

ANG: subtractive (sound) synthesis; NEM: subtractive, selective Klangsynthese.

ET: Lat. subtrahere = odstraniti, iz predl. sub = pod in trahere = vleči (‹KLU›, 712); sinteza zvoka.

D: »(Naziv za) način sinteze zvoka, pri katerem se zvočni spekter določenega nihaja spreminja s filtri na način, da se bolj ali manj potisne določeno frekvenčno območje, tj. da se parciali, ki sodijo v to območje, pridušijo. S subtraktivno sintezo zvoka se lahko, odvisno od filtra, ustvarijo različne zvočne strukture.« (‹EN›, 115)

GL: elektronska glasba, filter, filtri, sinteza frekvence z modulacijo, sintetizator = (synthesizer), sintetična glasba, sinteza zvoka, skladba iz sinusodinih tonov, zvok.

PRIM: aditivna sinteza zvoka.

‹DOB›, 160

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!