FORMALIZEM, GLASBENI

ANG: formalism; NEM: Formalismus.

ET: Lat. formalis = sastavljen po obrazcu, iz forma = oblika (‹KLU›, 226).

D: »Slabšalni naziv, ki ga je v tridesetih in štiridesetih letih uporabljala oblast v ZSSR za anatemizacijo glasbe Šoštakoviča, Prokofjeva in drugih. To ni imelo nikakršne zveze s formo: nič ni moglo biti bolj formalno od glasbe, ki je bila sprejemljiva. Namesto te so želeli razvrednotiti glasbo Stravinskega, Hindemitha in Křeneka, ki je bila (po kriterijih doktrine socialističnega realizma) arteficielna.« (‹GR›, 77)

KR: F. ima torej tudi drugi, splošni pomen v glasbeni terminologiji, ki se razlikuje od pomena v D (»splošni naziv za poudarjanje formalnih kategorij nasproti vsebine« – (‹THO›, 72). Prav ta (kritični) pomen je pomemben za glasbo 20. stoletja.

GL: realizem, glasbeni, socialistični realizem.

‹IM›, 132; ‹M›, 533; ‹SLON›, 1448

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!