FILTER, FILTRI

ANG: filter; NEM: Filter, Sieb (zastarelo); FR: filtre; IT: filtro.

ET: Srednjeveška lat. filtrum = (dobesedno) cedilo ‹KLU›, 214).

D: »Naziv za elektronske naprave, ki kot samostojne naprave, kot so moduli, ali pa tudi kot sestavni deli kakšne elektronske naprave, spreminjajo zvokovno barvo signala, tako da jo z določanjem frekvenčnega območja ojačujejo ali zmanjšujejo. S filtri lahko popravljamo nepotrebne nepravilnosti v frekvencah (izenačevalnik); z njimi se lahko zvočni signal deli na različna frekvenčna območja (vokoder), pa tudi oblikuje zvok. Zato se filtri na več področjih uporabljajo v avdiotehniki in v glasbeni elektroniki. Z njimi se lahko zmanjšajo nezaželene motnje šuma (filter šuma), lahko pripomorejo k ustvarjanju posebnih učinkov ali pa so, kot filtri z nadzorom napetosti, nezamenljivi v suptraktivni sintezi zvoka pri sintetizatorjih.« (‹EN›, 80)

KM: V slovenščini se spodbuja tudi uporaba slovenskega ustreznika: sito.

GL: elektronska glasba, filter formantov = filter zvokov(n)e barve, filter za nadzor napetosti = (VCF) = (voltage-controlled filter), filter šuma, filter zvokov(n)e barve = filter formantov, izvenačevalnik = (ekvalizator) = (equalizer), nizkoprepustni filter, oktavni filter, pasovno sito, pasovna zapora, sintetizator = (synthesizer), subtraktivna sinteza zvoka, univerzalni filter, visokoprepustni filter, vokoder = (vocoder).

‹BASS›, II, 124; ‹BKR›, II, 56; ‹CP1›, 239; ‹CP2›, 341; ‹DOB›, 73–78; ‹EH›, 93–94; ‹FR›, 30; ‹GRI›, I, 742; ‹HI›, 156; ‹HK›, 137; ‹HO›, 378; ‹HU›, 81; ‹KN›, 72; ‹M›, 63; ‹POU›, 200; ‹P›, 81; ‹RAN›, 307; ‹RIC›, II, 124; ‹RL›, 288–289; ‹RUF›, 121–122 = elektronski glasbeni instrumenti; ‹V›, 236

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!