ZVOČNOST

ANG: sonority; NEM: Klanglichkeit, Sonorität; FR: sonorité; IT: sonorità.

D: 1) (1) »V razpravah o glasbi 20. stoletja (naziv za) zvok, ki je opredeljen s kombinacijo barv ali registrov, še zlasti za tisti zvok, ki ima pomembno vlogo v skladbi … (3) (Enako kot tudi) simultanost.« (‹RAN›, 771)

2) »(Naziv za) kombinacijo not, ki zvenijo sočasno ali v sosledju. V jeziku današnje glasbe se ‘zvočnost’ uporablja pogosteje kot akord, saj ima akord tradicionalne in omejene konotacije. Hanson (HANSON 1960: 3) uporablja pojem, ‘da bi zajel celotno polje razmerij med toni, tako v melodičnem kot tudi v harmoničnem smislu.’« (‹JON›, 284)

KM: FR-pojem »sonorité« ima, v razmerju do »musicalité« (= »muzikalnost«), poseben pomen v Schaefferjevi teoriji konkretne glasbe (gl. ‹GUI›, 68–70); vendar glede na to, da se tudi ta pomen komajda razlikuje od običajnega, v pričujočem Pojmovniku ni posebej obdelan (gl. KR).

KR: D 1 določa pomen pojma v širšem smislu, ki se približuje njegovemu splošnemu ­pomenu (pripona »-ost« na osnovi »zvok« kaže na specifično kakovost, lastnost kateregakoli zvoka), po katerem ni tehnični pojem in/ali strokovna beseda v izrazju glasbe 20. stoletja (omenjena barva je očitno mišljena predvsem v smislu instrumentacije in/ali orkestracije, vendar lahko gre tudi za zvočno barvo v ožjem smislu, ki tudi lahko ima značilno z.). Na podoben način je v ‹G›, 51, govora o z., ki izhaja iz »notranjega življenja grozda«.

D 2 omejuje pomen pojma na pomen, ki lahko zamenja akord, zato se ta pomen zdi najbolj sprejemljiv, npr. v vertikalni zvočnosti (v ‹FR›, 83, se bralca z z. napoti k vertikalni zvočnosti).

V t. 3 D 1 se tudi usmerja k simultanosti kot sopomenki z., čeprav je to izenačevanje problematično. Pojem simultanost je pogost v ameriškem izrazju, vendar se pri pregledu literature (‹FR›, 82; ‹GR›, 167; ‹JON›, 280–281; PERLE 1977: 84–110; ‹RAN›, 749; ‹V›, 683, itn.) ugotovi, da njegov pomen pravzaprav ne odstopa od običajnega ter zaradi tega ne sodi med tehnične pojme in/ali strokovne besede v izrazju glasbe 20. stoletja, niti kot eden izmed možnih nadomestkov za akord. Zaradi tega ni ločeno obdelan v pričujočem Pojmovniku.

GL: agregat (D 1), akord, grozd, harmonija, simultanost, vertikalna zvočnost, zvok, zvokov(n)a barva.

‹L›, 302; ‹P›, 377

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!