PROMETEJEVA LESTVICA

ANG: Prometheus scale .

ET: Po Skrjabinovi simfonični pesnitvi Prometej, pesnitev ognja, kjer je uporabljena P. l.

D: »(Naziv za) lestvico šestih tonov …, ki jo je A. Skrjabin uporabil v simfonični pesnitvi Prometej, pesnitev ognja.«

(‹FR›, 70)

KM: V ‹JON›, 245, je navedena druga, podobna lestvica kot vir Skrjabinovega mističnega akorda (gl. primer v KM mističnega akorda), lestvica, navedena v ‹FR›, 70, predstavlja enega od primerov Skrjabinove sintetične lestvice.

GL: lestvica, mistični akord = Prometejev akord = sintetični akord = Skrjabinov akord, sintetična lestvica.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!