CITY BLUES

ANG: city blues; NEM: City Blues.

ET: ANG city = mesto; blues.

D: »(Naziv za) klasični blues, ki se je na prelomu stoletja, v nasprotju s country bluesom, razvijal v ameriških mestih, predvsem v New Orleansu, St. Louisu i Chicagu.« (‹HI›, 97)

KR: Pojma ni priporočljivo prevajati, ker se v izvirniku, kot strokovna beseda oz. tehnični pojem, točno razume ožji pomen, specificiran v D. V ‹RAN›, 99, se zato za oznako »mestnega bluesa« uporablja izraz »urban blues« in ne c. b. (prim. D 5 bluesa).

GL: blues, jazz.

PRIM: country blues.

error: Content is protected !!