HARMONIK, HARMONIKI, HARMONIČNI TON(I)

AN: harmonic, harmonics; NEM: Harmonische, harmonische Töne; FR: son(s) harmonique(s), harmonique(s); IT: (suono) armonico, armonici (suoni).

ET: Grš. harmonía = harmonía = združevanje, zlaganje, skladanje, od harmózein = spojiti, združiti. (‹KLU›, 294); ton.

D: »(Naziv za) nadton ali parcialni ton, tj. za eno izmed komponent sestavljenega zvoka. Frekvenca harmonika je, kot večkratnik frekvenc temeljnega tona, celo število.« (‹V›, 300).

KR: V literaturi se harmonik pogosto navaja kot sopomenka parcialnega tona, kar je napačno, že zaradi ET pojma. V ‹CAN›, 239, se jasno opozarja na to, da se je sopomenskost harmonika in parcialnega tona uveljavila skozi uporabo, čeprav so »pravzaprav parcialni toni tisti instrumentalni harmoniki, ki izhajajo iz delnega nihaja zvočnega telesa, ne pa iz nihaja po njegovi celotni dolžini« (v to D parcialnega tonase zlahka podvomi, vendar v ‹CAN› parcialnega tona sploh ne najdemo kot samostojnega pojma). V ‹HO›, 949, se navaja ANG-ustreznica »overtone« (= nadton, parcialni ton), NEM-različica »Oberton« in IT-različica »suono armonico«. V ‹BR›, 139 in v ‹L›, 396, se prav tako navaja NEM ekvivalent. V ‹APE›, 128, se vrsta harmonikov definira kot »vrsta akustičnih harmonikov« (nadtonov, parcialnih tonov). Vendar so harmoniki lahko samo tisti parcialni toni, katerih frekvenca kot večkratnik frekvence temeljnega tona je celo število, glede na D (ki se ponavlja v ‹IM›, 161, ‹MI›, II, 421, in v ‹RAN›, 364). Zato se v ‹EH›, 129 in ‹HU›, 942–943, parcialni toni, ki ne zadovoljujejo tega pogoja imenujejo »neharmoniki«, ki se nahajajo npr. v šumu in v zvoku zvonov. Pojem je torej reba uporabljati izključno v najožjem pomenu.

Zanimivo je, da h. ni kot posebne alineje ne v ‹MELZ› in ne v ‹HU›.

Harmoniki vsekakor prispevajo k nastanku zvokov(n)e barve, vendar je njegova natančna vloga pri tem sporna (gl. D 3 zvokov(n)e barve). Znano je, da so za zvokovno barvo bolj odgovorni formanti.

Treba je tudi poudariti, da so harmoniki, v smislu, ki se ga tukaj priporoča za uporabo, pravzaprav sinusni toni.

GL: harmonični klaster, sinusni nihaj, ton, val = (sinusoidalni nihaj, ton, val), temeljni ton, ton, zvokov(n)a barva = (barva) = barva zvoka = (zvočna barva), zvokovni spekter = (spekter) = (zvočni spekter).

PRIM: alikvot(i), alikvotni ton(i), formant(i), parcialni ton(i).

‹BASS›, I, 33; ‹CH›, 300; ‹DG›, 22–23; ‹FR›, 38; ‹GRI›, II, 129–130; ‹GR6›, VIII, 165–167; ‹HI›, 197 = vodilka k »Obertöne« = nadtoni; ‹LARE›, 713–714; ‹RIC›, I, 111–112

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!