VARIABILNA OBLIKA

NEM: variable Form; FR: forme variable.

ET: Lat. variabilis = spremenljiv, iz variare = menjati; forma = oblika (‹KLU›, 755–756, 226).

D: Naziv za podvrsto odprte oblike, pri kateri variabilnost razume manjšo večpomenskost kot pri večpomenski obliki.

KR: D namerno ni vzeta iz pregledane literature, saj so tam opredelitve pojmov tako zelo raznolike, da na noben način ne koristijo njegovi terminološki obdelavi (gl. npr. D 1 momenta, momentne glasbe).

V. o. se uporablja, kot je poudarjeno v D, za označevanje stopnje odprtosti oblike, ki ima manj pomenov kot večpomenska oblika, npr. v ‹G›, 139–142, v povezavi z Boulezovo Tretjo klavirsko sonato. V BOULEZ 1981: 162 je omenjena – kot razvrstitev formantov (gl. KM formanta) – naslednja formalna shema te skladbe:

Notranja variabilnost vsakega »formanta« (ki ni vidna iz primera) in variabilnost odnosa med »formanti« (ki je vidna iz primera) zelo omejujeta večpomenskost odprte oblike omenjene skladbe od recimo večpomenske oblike Stockhausenovega Klavirstücka XI (gl. KR večpomenske oblike). O Boulezovi Tretji klavirski sonati gl. tudi STOIANOVA 1978: 129–156.

Pojma ne smemo, kot je storjeno npr. v ‹MELZ›, II, 714, uporabljati kot sopomenko za odprto obliko, saj je ta njena podvrsta (gl. KR odprte oblike), temveč moramo njen pomen omejiti samo na tiste primere, ki jih najbolje ilustrira Boulezova Tretja klavirska sonata.

GL: aleatorika, improvizacija, nedeterminacija = (indeterminacija).

PRIM: individualna oblika, mobilna oblika, moment, momentna oblika, večpomenska oblika.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!