TRAJANJE (TONA)

ANG: duration; NEM: Dauer; FR: durée; IT: durata, durazione.

ET: Ton.

D: »Trajanje je, poleg tonske višine in intenziteti ena osnovnih lastnosti tona. V serialni glasbi je to eden od parametrov, ki so podvrženi načelom serialne tehnike.« (‹RL›, 196)

KM: V D ni omenjena zvokov(n)a barva kot parameter, saj, v akustičnem smislu, to dejansko ni (gl. KM zvokov(n)e barve).

T. (t.) se, v paru z »variacijo«, povalja v smislu »trajanje/variacija« (= »durée/variation«) v specifičnem pomenu v teoriji konkretne glasbe P. Schaefferja (gl. SCHAEFFER 1966: 122–123; ‹GUI›, 123–124), ki pa je tako specialističen, da ga v Pojmovniku ne bomo posebej razlagali. 

KR: V ‹CH›, 297, je t. definiran kot »element ritma«, kar v nobenem primeru ni zadostno glede na specifičen parametrski značaj pojma v izrazju glasbe 20. stoletja.

GL: makročas/mikročas, parameter, serija trajanja (tona), sirena, ton.

PRIM: intenziteta (tona) = (dinamika) = (jakost), tonska višina, zvokov(n)a barva.

‹BKR›, I, 296–297; ‹EH›, 57–58; FROBENIUS 1979; ‹GR›, 66; ‹HO›, 315; ‹L›, 591; ‹LARE›, 495; ‹MI›, III, 495; ‹P›, 334; ‹RAN›, 247

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!