PIRAMIDASTI AKORD

ANG: pyramidal chord.

ET: Grš. pyramís = piramida, v grš. prevzeto iz egipčanskega (‹KLU›, 572); akord.

D: »(Naziv za) vrsto sintetičnega akorda, sestavljenega iz intervalov, ki se manjšajo od spodaj navzgor.«

(‹FR›, 71)

GL: agregat (D 1), akord, sintetični akord.

‹JON›,246–247

Author

Dodaj odgovor