Ritem in metrum

Tempo ali hitrost, utrip

Vse se premika: zvezde, letni časi, meseci v letu, dnevi v tednu, kazalci na uri, kri v telesu ...

Ponavadi najprej opazimo, ali se nekaj giba počasi ali hitro. To je  v glasbi tempo – italijanski izraz za čas – ali preprosto: hitrost izmenjevanja zvokov in tišin.

Za merjenje hitrosti v glasbi so v začetku 19. stoletja ustvarili metronom – pravilnik merjenja časa. Na  spletnem metronomu na desni strani, ki je last https://www.virtualsheetmusic.com/metronome/, poskusi spreminjati hitrost dogodkov na minuto na navpičnem drsniku – višanje in nižanje začetne številke predstavlja število zvokov na minuto. 

Zvoki si sledijo enakomerno. Ni nobenih poudarkov med njimi. Temu enakomernemu sosledju zvokov pravimo tudi pulz ali po slovensko: utrip.

Ko pa dodamo še kak poudarek, dobimo metrum ali mero, ki ji včasih rečemo tudi takt. Poskusi zdaj na metronomu določiti še: spreminjaj števke, kjer piše  »Accent« (slovensko: poudarek).

Metronom

Doba in ritem

S spreminjanjem števila poudarkov ("accents") dobimo osnovne ritmične vzorce, ki temeljijo na dveh ali treh dobah.

Enako kot so v matematiki merske enote – recimo milimeter, centimeter ali meter – imamo namreč tudi v glasbi merske enote: dobe. Dobe določajo metrum ali takt, ki mu rečemo tudi taktov način.

V glasbi je malo taktovih načinov: samo dva sta osnovna, vsi drugi so sestavljeni. Vsak metrum trvorita bodisi dve dobi ali večkratniki števila 2 bodisi iz treh dob ali njihovih večkratnikov, na primer: 2, 2+2, 2+2+2, 2+2+2+2 ali pa 3, 3+3, 3+3+3, 3+3+3+3. Seveda so lahko tudi mešani taktovi načini: 2+3, 3+2, 3+2+2, 3+2+2+2 ipd.

Zato pa v glasbi obstaja veliko več ritmičnih vzorcev! Kako zapleteni znajo biti, najlepše pokaže indijska glasbena tradicija ali pa del evropske umetne glasbe po letu 1900.

Koliko zanimivih ritmov lahko ustvarimo s pomočjo različnih delitev dob v taktu! Poskusi z ustvarjalnico ritmov na desni strani, ki je na voljo po zaslugi neskončne tolkalne naprave na desni strani (Infinite Drum Machine)! In ne pozabi prešteti dob v posameznem ritmičnem vzorcu!

Ustvari ritmične vzorce!

error: Content is protected !!