VRSTA

ANG: (note) row, (tone) row, series, set; NEM: (Ton)reihe, Serie; FR: série; IT: seria ‹HI›, 386; ‹RL›, 788), serie ‹BR›, 138, BEICHE 1984: 1) – pravilno je »serie«!

D: Kratica za dvanajsttonsko vrsto, serijo, naziv za temeljno zvočno gradivo v dvanajsttonski tehniki. Vrsta je torej zaporedje dvanajstih tonov kromatične lestvice, ki je artikulirana tako, da se noben ton ne sme ponoviti, dokler se ne zvrstijo vsi drugi. Teoretično je tudi kromatična lestvica dvanajsttonska vrsta, serija.

KR: V terminologiji glasbe 20. stoletja bi v. morali omejiti glede na pomen, ki ga prevzema iz specifične funkcije v dvanajsttonski tehniki. (V ‹EH›, 281–283, so pri oblikah vrste navedene tudi v., ki nimajo nikakršne povezave z dvanajsttonsko tehniko in serialno tehniko, npr. aritmetična v., geometrijska v., Fibonaccijeva vrsta itd., v ‹FR›, 94, pa se opozarja, da ima »vrsta lahko poljubno število tonov po želji skladatelja – vendar je dvanajsttonska vrsta najpogostejša«.) Pojem »lestvična v.« (gl. npr. D pentatonike) je pleonazem, tj. sopomenski z lestvico, zato se ga je, glede na specifičen pomen v. v terminologiji glasbe 20. stoletja, bolje izogibati, namreč dvanajstonska vrsta, serija je tudi lestvična v., ki sicer po ničemer nima ne značaja ne funkcije lestvice. (Lahko trdimo, da je kromatična lestvica tudi lestvična v., čeprav v dvanajsttonski tehniki in serialni tehniki dvanajsttonska vrsta, serija nikoli in nikakor ne more biti enaka kromatični lestvici.) Verjetno se zaradi takšnih (in drugačnih) primerov v. – v smislu glasbe 20. stoletja – temu izogiba in so zato v rabi tudi drugi nazivi (npr. modus, trop).

V. nikakor ne uporabljamo kot sopomenko serije. Naj bo v. kratica za dvanajsttonsko vrsto, serijo v dvanajsttonski tehniki, serija pa za katerokoli serijo v serialni tehniki. (Nekaj podobnega je predlagano v ‹RAN›, 744, ko nas pojem »row« napoti na dvanajsttonsko glasbo, pojem »series« pa na serialno glabo.)

GL: agregat (D 2), derivacijska vrsta, serija, dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), dvanajsttonska vrsta, serija, dvanajsttonska vseintervalna vrsta, serija = vseintervalna vrsta, serija, dvanajsttonsko polje, heksakord, enointervalna vrsta, serija, razred notne višine = (tonski razred), kombinatorična vrsta, serija , kombinatoričnost, nekombinatorična vrsta, serija, oblika vrste, serije, obrat (vrste, serije) = (inverzija [vrste, serije] ), osni ton, osnovna vrsta, serija = (Grundreihe), osnovna oblika (vrste, serije) = (Grundgestalt), parameter, pentakord, permutacija (vrste, serije), podvrsta, podserija, predurejanje gradiva, rakov postop (vrste, serije) = (retrogradni postop [vrste, serije]), rakov obrat (vrste, serije) = (retrogradna inverzija [vrste, serije] ), rotacija (vrste, serije), segment (vrste, serije), sekundarna vrsta, serija, serialna tehnika (skladanja), simetrična vrsta, serija , sistem, vseintervalna vrsta, serija = dvanajsttonska vseintervalna vrsta, serija, vsekombinatorična vrsta, serija, tetrakord, transpozicija (vrste, serije), trikord, večdimenzionalen glasbeni prostor, zrcalni obrat (vrste, serije) (zrcalna inverzija [vrste, serije] ).

PRIM: lestvica, modus, serija, trop.

‹APE›, 268 = »series« (vodilka k dvanajsttonski tehniki); BEICHE 1984; ‹DIB›, 340–342; ‹EH›, 280–181; ‹FR›, 77 = »row« (vodilka k »tone row«), 80 = »series«, 94 = »tone row«; ‹G›, 41–45; ‹GR6›, XVII, 169 = »series«, »row«, »tone row«, »note row«; ‹GR6›, XVII, 197–199 = »set«; ‹HI›, 386–387; ‹HO›, 930 = »serie« (vodilka k dodekafoniji in serialni glasbi); ‹IM›, 348; ‹L›, 470; ‹MI›, III, 696–697; ‹RAN›, 719 = »row«, 743 = »series« (vodilka k dvanajsttonski glasbi in serialni glasbi, 744 = »set« (vodilka k dvanajsttonski glasbi, sopomenka »row«; ‹RL›, 788–790; ‹V›, 635 = »row« (vodilka k »set« in dvanajsttonski tehniki), 674 = »series« (vodilka k »set« in dvanajsttonski tehniki)

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!