ELEKTROKORD

ANG: electrochord; NEM: Elektrochord; IT: elektrochord.

ET: Grš. lektron = jantar (električni pojavi so bili prvič zaznani na jantarju) (‹KLU›, 174); khord = struna (‹DE›, 169).

D: 1) »(Naziv za) električni klavir, ki ima obliko navadnega koncertnega klavirja. V začetku tridesetih let ga je izdelal O. Vierling v Berlinu, od leta 1936 ga je proizvajalo podjetje August Forster. Zvok proizvajajo elektrostatične zvočnice, ki jih lahko upravljamo posamezno.« (‹RUF›, 120)

2) »(Naziv za) instrument, ki ga je iznašel P. Eötvös za izvedbe s Stockhausenovim ansamblom (1968–72): sestavljen je iz madžarskih kmečkih citer s petnajstimi strunami, katerih zvok se je lahko transformiral s sintetizatorjem VCS–3.« (‹GR›, 68)

KR: V ‹GR6›, VI, 106, se e. (v pomenu D 1) uvršča v »elektrofonske klavirje« (= »electrophonic piano«), medtem ko se v ‹GRI›, I, 695–696, ta pojem ne uporablja kot klasifikacijski, temveč kot naziv za vrsto klavirja, ki jo je razvil R. Eisenmann v Berlinu med letoma 1885 in 1913. Toda v ‹GRI›, I, 695, se e. vendarle uvršča med električne klavirje. Podobno se v ‹GR6›, VIII, 78, Hammondove orgle s tehničnega vidika ne uvrščajo med orgle, temveč med »elektronske instrumente s tipkami« (= »electronic keyboard instrument«). Takšno obmetavanje z izmišljenimi pojmi ni primerno za avtoritativnost vira, iz katerega prihaja.

GL: električni klavir, elektronski glasbeni instrumenti.

‹BASS›, II, 120 (= v pomenu D 1); ‹BKR›, II, 15 (= v pomenu D 1); ‹HI›, 141 (= v pomenu D 1); ‹RL›, 255 (= v pomenu D 1)

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!