JUNGLE MUSIC, JUNGLE STYLE

ANG: jungle music, jungle style, jungle style 1920; NEM: jungle music, jungle style, »Urwald«-Stil; Dschungelstil; FR: jungle music, jungle style, style »jungle«; IT: jungle musik, jungle style, stile »giungla«.

ET: ANG jungle = džungla, pragozd.

D: »Pojem, ki se ga uporablja za opisovanje vrste jazza iz dvajsetih in tridesetih let, ki je vsebovala psevdoafriške glasbene učinke – posebej tam-tame, nenavadne harmonije, ‘primitivne’ lestvice (ponavadi pentatonske in celostopinjske). Čeprav se prvine tega sloga lahko odkrijejo v (skladbi) March of the Cacoceers (1902) … Willa Mariona Cooka …, je izrazne možnosti žanra najbolj realiziral Duke Ellingtton … v skladbah East St. Louis Toodle-o (1926), … The Mooche (1928), Jungle Nights in Harlem (1930), Echoes of the Jungle (1931) in Ko-Ko (1949).« (‹GRJ›, I, 639)

KR: Pojmi v NEM, FR in IT, ki odstopajo od izvirnika (kot tudi ANG-pojem »jungle style 1920«) so predlagani v ‹BR›, 236–237, ter najbolje dokazujejo, da je tudi v slovenščini možno uporabljati le izvirne ANG-pojme.

GL: jazz.

‹BASS›, II, 25; ‹HI›, 226

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!