DVANAJSTINA STOPINJE = (DVANAJSTINA TONA)

NEM: Zwölftelton.

D: Naziv za mikrointerval, ki nastane z deljenjem cele stopnje (velike sekunde) na dvanajst enakih delov.

KR: Iz KR celostopinjske lestvice je jasno, zakaj bi bilo treba dvanajstino tona zamenjati z d. s. (gl. tudi KR mikrointervala in mikrointervalne lestvice).

GL: hiperkromatika = ultrakromatika, mikrointerval, mikrointervalna lestvica, mikrotonaliteta, ultrakromatika = hiperkromatika.

PRIM: četrtstopinja = (četrtton), mikrostopinja = (mikroton), tretjina stopnje = (tretjina tona). ‹EH›, 408; HÁBA 1927

error: Content is protected !!