ROCK MUZIKAL

ANG: rock musical; NEM: Rock Musical, Rock-Musical.

ET: Rock, rock glasba; muzikal.

D: Naziv za muzikal, ki uporablja idiom rock glasbe, npr. Hair (1968) G. MacDermota ali Jesus Christ Superstar (1971) A. L. Webra. Pravzaprav enako kot rock opera (gl. t. 2 v D in KR rock opere).

KR: R. m. ne pripada glasbenemu gledališču v ožjem – in točnem – pomenu tega pojma (gl. KR glasbenega gledališča).

GL: glasbeno gledališča, muzikal, rock, rock glasba.

PRIM: rock opera (t. 2 v D), rock oratorij.

‹M›, 545

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!