GENERATOR SINUSNIH SIGNALOV (RC)

NEM: RC-Generator.

ET: R je simbol za upor (ANG = resistance), C za kondenzator (ANG = condenser oziroma capacitor – (‹ŠPR›, 667); generator(ji).

D: »(Naziv za) najpogosteje uporabljeni sinusni generator, ki proizvaja čiste sinusne tone z [ohmskimi] upori in kondenzatorji.« (‹EH›, 275)

[Op. prev.: Generatorji sinusnih signalov dajejo električna nihanja sinusne oblike. Potem ko jih pretvori zvočnik v mehanska nihanja, jih slišimo kot čisti ton. To so najpreprostejši zvočni pojavi ter so osnovna sestavina vseh akustičnih pojavov. Sinusni generator je v bistvu sestavljen iz elektronke in nihajnega kroga. Pogosto uporablja povratno vezavo. RC-generatorji pa delujejo brez tuljave, samo z ohmskimi upori in kondenzatorji. Frekvenca nihanj je odvisna od dimenzioniranja nihajnega kroga in od parametrov elektronke. Nihanja izbiramo na določenem frekvenčnem območju po stopnjah ali pa zvezno.(‹KD?II.›, 604)]

GL: elektronska glasba, generator(ji).

PRIM: generator sinusnih nihanj, tonov, valov.

‹HU›, 73; ‹KS›, 115

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!