HEAVY ROCK, HEAVY METAL (ROCK)

AN: heavy rock, heavy metal (rock), heavy metal 1970; NEM: heavy rock, heavy metal, harter Rock; FR: heavy rock, heavy metal (rock), hard rock; IT: heavy rock, heavy metal (rock), hard rock.

ET: AN heavy = težak; rock, rock glasba.

D: »(Naziv za) podzvrst rock glasbe, ki ima inertne ritme, poudarjeno uporabo ojačevalcev ter oblike, izpeljane iz bluesa. Slog je doživljal razcvet v šestdesetih in sedemdesetih letih v ZDA, Veliki Britaniji in Evropi, povezali pa so ga z jemanjem mamil in delavsko revolucijo. Zgodnji in pomemben predstavnik je bil Jimi Hendrix, predstavniki pa so bili tudi Black Sabbath, Blue Cheer, Deep Purple in Blue Oyster Cult. Heavy metal je ponovno postal priljubljen v osemdesetih letih.« (‹RAN›, 375)

KM: Pojmi v NEM, FR in IT (kot tudi ANG- pojem »heavy metal 1970) so ponujeni v ‹BR›, 236–237.

Zanimivo je, da so ti pojmi sopomenke hard rocka, za katerega pa so v ‹BR›, 234–235 ponujeni drugi pojmi (gl. KM hard rocka, čeprav se v ‹KN›, 92 pod ‘heavy metal rock’ misli na hard rock.

KR: V ‹KN›, 90, se opozarja, da je skoraj nemogoče razlikovati heavy metal od hard rocka (gl. tudi ‹HI›, 201, kjer se, po D, napoti tudi na punk rock). Ta sopomenskost, ki jo zgoraj omenjena D potrjuje (prim. D hard rocka; ni jasno, kaj naj bi v D pomenil pojem »inertni ritmi«), ne dopušča favoriziranja ali zavračanja pojmov, ker se vsi enakovredno pojavljajo v uporabi.

GL: rock, rock glasba.

PRIM: hard rock, soft rock.

‹HK›, 175–177

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!