HEKSAKORD

AN: hexachord; NEM: Hexachord; FR: hexacorde; IT: essacordo.

ET: Grš. hex = šest (‹KLU›, 308), khordē = žica (‹DE›, 169).

D: V terminologiji glasbe 20. stoletja naziv za prvi ali drugi segment dvanajsttonske vrste, serije (ali tropa), ki ima šest tonov.

GL: dvanajsttonska vrsta, serija, lestvica, modus, vrsta, oblika vrste, serije, serija, trop.

PRIM: pentakord, podvrsta, podserija, segment (vrste, serije), tetrakord, trikord.

‹APE›, 132; ‹FR›, 39; ‹GR›, 90; ‹L›, 258; ‹V›, 317

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!