NEW ORLEANS JAZZ = (NEWORLEANŠKI JAZZ) = (NEWORLEANSKI JAZZ)

ANG: New Orleans jazz, New Orleans/Old time jazz; NEM: New Orleans jazz, New-Orleans-Jazz, erste Form des schwarzen Jazz; FR: New Orleans jazz, première forme de jazz; IT: New Orleans jazz, prima forma del jazz .

ET: Po mestu New Orleans v Louisiani (ZDA); jazz.

D: »(Naziv za) prvi samostojni slog v jazzu, ki so ga črni in kreolski glasbeniki (Creole jazz) okoli leta 1890 razvili v New Orleansu, središču južnih držav v Združenih državah Amerike, pod vplivom uličnih koračnic, bluesa in ragtimea … New Orleans jazz se posnema v dixielandu, v dvajsetih letih pa mu sledi Chicago jazz in swing.« (‹HI›, 315–316)

KM: V ‹GRJ›, 11, 168, se opozarja, da nekateri teoretiki dixieland uporabljajo samo v povezavi z belimi glasbeniki.

KR: Oblika pojma z vezajem se najde tudi v ANG, pogosteje pa v NEM, ne pa tudi v FR in IT. Priporoča se raba brez vezaja.

Nazivi, ki se v ANG, NEM, FR in IT razlikujejo od izvirnika, so predstavljeni v ‹BR›, 236–237. Gre le za opise in ne ustreznice pojma v izvirniku, v katerih bi moral biti poudarek na vrsti in ne na obliki (formi).

Uporaba prevedenega pojma (= »jazz iz New Orleansa«) ni priporočljiva, saj v njem niso dovolj izražene slogovne značilnosti iz izvirnika. Zato se tudi v NEM, FR in IT najpogosteje uporablja ANG-izvirna oblika.

GL: blues, Chicago jazz, Creole jazz, dixieland, jazz, old time jazz, ragtime.

‹BKR›, III, 207; ‹GR6›, XIII, 169; ‹M›, 539; ‹MELZ›, II, 676; ‹RAN›, 539; ‹RL›, 632

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!