PROTOTONALITETA

ANG: proto-tonality.

ET: Grš. prôtos = prvi; tonaliteta.

D: »Naziv, ki ga je ustvaril skladatelj Lou ­Harrison kot nadomestek za atonaliteto.« (‹FR›, 70)

KM: P. je eden od mnogih nadomestkov za atonaliteto, ki se ni uveljavil, tako kot številni drugi predlogi, ki so sestavni del skladateljskih teorij (npr. pantonaliteta in politonaliteta po Schönbergovih predlogih: gl. SCHÖNBERG 19667: 486–487; tudi KM in KR pantonalitete in KR politonalitete).

KR: Glede na ET je težko priti do končne razlage, kaj p. kot nadomestek za atonaliteto res pomeni, zato ga ni priporočljivo uporabljati, razen, seveda, v povezavi s skladateljsko teorijo L. Harrisona.

GL: atonaliteta, metatonaliteta, mikrotonaliteta, prosta atonaliteta.

PRIM: antitonaliteta, atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonalnost, multitonaliteta, nestalna tonaliteta, pantonaliteta, politonaliteta, progresivna tonaliteta, razširjena tonaliteta, prototonalitetnost = (prototonalnost), svobodna tonaliteta, suspendirana tonaliteta, tonaliteta.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!