DETEKTOR OVOJNICE

ANG: envelope follower, envelope detector; NEM: Hüllkurvenerfolger, Hüllkurvendetektor.

D: »(Naziv za) pretvornik, ki amplitude kakšnega nihaja pretvarja v napetost, ki se nato, predvsem pri sintetizatorju …, uporablja za upravljanje modulov nadzora napetosti. Ovojnica, torej spreminjanje glasnosti v določenem zvočnem signalu, ki se privede v detektor ovojnice, povzroči spremebe napetosti, ki ustrezajo spremembam ovojnice, ki lahko, kot pri generatorju ovojnice, rabijo za upravljanje … (npr.) filtra z nadzorom napetosti.« (‹EN›, 67–68)

GL: elektronska glasba, generator ovonice, nadzor napetosti = (VC) = (voltage control), ovojnica, sintetizator = (synthesizer).

‹DOB›, 69

error: Content is protected !!