VERBALNA PARTITURA

ANG: verbal score, word score; NEM: Verbalpartitur; FR: partition textuelle; partition verbale.

ET: Lat. verbum = beseda, izraz, govor (‹KLU›, 757); srednjeveško lat. partitura = razdelitev, iz lat. pars = del, iz 17. stoletja v IT (‹KLU›, 529).

D: 1) »Predvsem (naziv za) določeno vrsto elektronskih partitur, ki jih je razvil Gottfried Michael Koenig, ki pa vsebujejo napisana tehnična navodila z razlagami v risbah.« (‹KS›, 173)

2) (Naziv za) »partituro …, ki ni trdno določena. Pojem se … v največji meri nanaša na verbalna navodila za izvajalce. Izhodišče je bila, tako kot pri grafični notaciji, akcijska notacija, v kateri izvajalcev k akciji ni treba spodbujati … z znaki, temveč z besedilom. Skrajen primer verbalne partiture je Stockhausenova skladba, objavljena kot pesem Aus den sieben Tagen (1968), ki vsebuje meditativna navodila glasbenikom … V širšem smislu lahko dojemamo tudi partituro za uresničitev določene elektronske skladbe kot vrsto verbalne paritutre.« (‹EH›, 371–372)

KM. V KM intuitivne glasbe je omenjena ena »pesem« iz Stockhausenove skladbe Aus den sieben Tagen, ki je omenjena v D 2. Hkrati je to tudi primer prozne glasbe.

KR:V D 1 je pomen pojma omejen samo na elektronsko glasbo, čeprav je v D 2 – ki je iz vira, v katerem naj bi prav ta pomen predvsem upoštevali – omenjen šele na koncu. Z drugimi besedami: pomen pojma, ki se nanaša na elektronsko glasbo, je zares sekundaren in izključno v povezavi s partituro za uresničitev v njej.

Sumljiva je trditev v D 2 o tem, da so Stockhausenovo partituro Aus den sieben Tagen takoj začeli posnemati. Znano je, da so prve verbalne partiture nastale leta 1960 v sklopu fluxusa izpod peresa La Monte Younga – kot primer prozne glasbe (gl. primere v KM prozne glasbe) – in so istega leta objavljene v YOUNG 1963. Njihova primarna fukcija sicer ni bila uresničitev v zvoku, ter se v tem razlikujejo od Aus den sieben Tagen. Glede na to, da gre za zglede prozne glasbe, sodijo tudi v zasebno glasbo in meditativno glasbo s pomenom c) v D meditativne glasbe.

»Meditativni napotki glasbenikom«, ki jim jih – po D 2 – prinaša Aus den sieben Tagen, so resnično meditativno sumljivi (gl. KR meditativne glasbe in KR intuitivne glasbe).

GL: akcijska notacija, intuitivna glasba, glasba za branje, letrizem, partitura za uresničitev, prozna glasba, realizacijska notacija, notacija z napotki, zvokovna poezija.

LEVAILLANT 1981: 62, 68; STOIANOVA 1978: 84–89; ‹V›, 796 = »verbal score« (gl. prozno glasbo), 823 = »word score« (gl. prozno glasbo)

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!