ROCK ORATORIJ

ANG: rock oratorio; NEM: Rock-Oratorium.

ET: Rock, rock glasba; lat. oratorium = molilnica, iz orare = govoriti, moliti, iz os = usta (‹KLU›,518).

D: »(Naziv za) konceptualni album, ki vsebuje celotno delo, ki ni razdeljeno po vlogah …, temveč je v obliki zgodbe; nekatera dejanja izvaja tudi zbor. Primer za rock oratorij je LP ARK 2 skupine Flaming Youth (1969) … Besedila so miselna, narativna. Niso dramska … niti v obliki dialoga. Te značilnosti se nanašajo tudi na rock opero.« (‹KN›, 177)

KR: Čeprav je v D ponujena možnost sopomenskosti r. o. z rock opero, so poudarjene značilnosti dovolj jasne za razlikovanje. Ker je primerov za r. o. tako malo, je v terminologiji rock glasbe rock opera – skorajda enakopomenska z rock muzikalom (gl. KR rock opere in KR rock muzikala) – precej bolj popularna.

R. o. ne sodi v glasbeno gledališče v ožjem – in točnem – pomenu tega pojma (gl. KR glasbenega gledališča).

GL: glasbeno gledališče, rock, rock glasba.

PRIM: rock muzikal, rock opera (t. 2 v D).

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!