ONE-STEP

ANG: one-step, onestep (gl. KR); NEM: One-step, Onestep (gl. KR); FR: one-step, one step (gl. KR); IT: one-step, onestep (gl. KR).

ET: ANG = en korak.

D: »(Naziv za) zelo hiter družabni ples, podoben koračnici … v 2/4 (redkeje 6/8) taktu, z enostavnimi koraki, ki je okoli leta 1910 iz Združenih držav Amerike prišel v Evropo. Pred 1. svetovno vojno so obstajale kratkotrajne ­različice one-stepa (turkey trot, grizzly bear, juddy walk idr.). One-step je predhodnik fokstrota.« (‹BKR›, III, 230)

OMEJENA ALEATORIKA: Lutosławski, Godalni kvartet

KM: V ‹GR6›, XIII, 543, je omenjeno, da je o. sprejel elemente ragtima, posebno v plesih, ki so se plesali na Alexander’s Ragtime Band (1911) Irvinga Berlina.

KR: Zapis brez vezaja (»onestep«) je pravzaprav napačen: one-step je, kot tudi two-step, skrajšana oblika besedne zveze »one-step dance«, zato sta »one« in »step« upravičeno povezana z vezajem, ki poudarja pridevniško funkcijo pojma.

GL: fokstrot, popularna glasba, two-step, zabavna glasba.

‹BASS›, III, 394; ‹GR6›, XIII, 543; ‹HI›, 329 = »one-step«; ‹HO›, 685; ‹MELZ›, II, 724–725; ‹P›, 345; ‹RAN›, 561; ‹RIC›, III, 307; ‹RL›, 654 = »onestep«

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!