ZA MLADE

Teorija glasbe za otroke

Ne pozabite dovoliti brskalniku dostopa do mikrofona in kamere!

Teorija glasbe pomeni danes nekaj suhoparnega. Beseda teorija pomeni samo "pogled, naziranje" ali preprosto opazovanje. Ali ni imenitno gledati zanimive stvari in opazovati reči okoli sebe?

Ko opazujemo glasbo, opazujemo razmeroma malo osnovnih reči, iz katerih je sestavljena. Glasba se kaže skozi skladbo ali glasbeno delo, čemur se s tujko danes reče kompozicije, nekoč pa so preprosto rekli melodija. Dobesedno imamo opravka s sestavljankami zvoka. Skladbe pa ne sestavljajo samo zvoki, ampak tudi tišine ali pavze, postanki med zvoki.  

Začnimo. Opazujmo, kaj ima neka skladba – sestavljanka zvokov in tišin.

Zvok in ton

Če kdo poje, je pesem, če kdo igra, skladba. Vsaka pesem ali skladba je sestavljena iz tonov, ki so posebna vrsta zvoka, drugačna od šuma, poka, tleska ...

 Ritem in metrum

Ko sledijo drug drugemu, imajo zvoki določen ritem: dobesedno tok ali sosledje dogodkov. V glasbi ze izmenjujeta zvok in tišina jim v glasbi rečemo pavze. Način, pokaterem se zvoki in pavze izmenjujejo med seboj, pa merimo z metrumom.

Melodija

Ko imamo glas, ki ritmično podaja zvoke in tišine, lahko govorimo o melodiji: tako so stari Grki rekli pesmi in petju – temu, kar mi rečemo skladba ali glasbeno delo. 

Modus in lestvica

Toni melodije se ravnajo po določenih pravilih. Pravila narekujejo modusi in lestvice: modus je starejše ime za lestvico in pomeni preprosto mera ali način, ki velja za sosledja tonov, ki se pomikajo po glasbenih lestvicah – stopničkah.

Harmonija

Če je več pevcev ali instrumentalistov, vedno nastaja harmonija: sozvenenje tonov.

Ko zvenita samo dva tona skupaj, tedaj se ukvarjamo z 

intervali.

 

Ko pa zveni več zvokov skupaj, se ukvarjamo z

akordi.

Instrumenti

Glas, pravijo, je najlepši instrument. V slovenščini rečemo instrumentom celo glasbila! Instrumenti so orodja, pripomočki za poustvarjanje glasbe in jih je sila veliko!

Nota in notacija

Note so znaki za zvoke in tišine v glasbi.

Note so v glasbi to, kar so črke v jeziku. Zato govorimo o notnem zapisu ali notaciji: o glasbeni abecedi, kjer so zvoki in tišine zapisani z notami.

error: Content is protected !!