MEDITATIVNA GLASBA

ANG: meditative music.

ET: :Lat. meditari = razmišljati, osredotočiti se (‹KLU›, 496).

D: Površni naziv za a) vsako vrsto glasbe, ki spodbuja meditativno razpoloženje; b) za minimalno glasbo, posebej zaradi (domnevnega) vpliva indijske glasbe nanjo (gl. D minimalne glasbe); c) za glasbo katere zapis predstavlja skupek verbalnih navodil za meditacijsko aktivnost, ki pa praviloma ne zahteva nobene realizacije v zvoku.

KM: Primer za c) v D so na Sonic Meditations Pauline Oliveros (gl. OLIVEROS: 1971), kateriz zapis je sestavljen iz verbalnih navodil, ki spodbujajo k meditaciji in ne pričakujejo nobene očitne realizacije v zvoku. Zato taka meditativna glasba lahko sodi tudi v zasebno glasbo. Ker pa je njen zapis tudi vrsta verbalne partiture, je taka meditativna glasba podobna intuitivni glasbi, ki pa v pomenu, ki ji ga pripisuje njen tvorec K. Stockhausen, zahteva realizacijo v zvoku (gl. KR intuitivne glasbe).

KR: Pojem ima površen pomen, kar je poudarjeno v t. a) D (gl. tudi D in KM meditativnega rocka), ter bi bilo bolje, če ga sploh ne bi uporabljali, v izogib konotacijam iz KM. V vsakem primeru se uporaba pojma najmanj priporoča kot naziv za podzvrst minimalne glasbe ali pa – še manj – kot njena sopomenka.

New age (music) naj se ne uvršča v meditativno glasbo (gl. KR new agea).

GL: improvizacija, intuitivna glasba, metaglasba (D 3), minimalna glasba, meditativni rock, zasebna glasba, prozna glasba, verbalna partitura.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!