Zvok in ton

Vse, kar slišimo, slišimo zaradi zvoka. Zvok je zelo nenavadna beseda. Pomeni veliko stvar, pravzaprav vse, kar slišimo, je povezano z zvokom. Kakšne zvoke poznamo?  

Tudi če izrečeš svoje ime, slišiš zvok. Tale naprava ozveni tvoje ime: natipkaj svoje ime in poslušaj, kako zveni ime:

To so že prave skladbe! Si opazil, da so eni zvoki drugačni od drugih? Na primer črke q, w ali pa y imajo bolj pridušen zvok od črk e, r ali t. In vendar imajo vse črke svoj ton?

Ton je posebna vrsta zvoka. Zanj so ključne tri lastnosti: višina, trajanje in jakost. Pogosto pa sta pomembni še dve značilnosti: način vzbujanja in barva!
Višina tona. V mikrofon računalnika počasi zapoj kako pesmico in opazuj, katere črke se pojavljajo pred kazalko (lahko poješ samo s črkami, na primer na a, e, i, o ali u). Črke abecede in številke Hz (enota za frekvenco ali pogostost pri nihanju ali valovanju) pri kazalki kažejo, kako se spreminja višina tona navzgor ali navzdol:

Lahko napišeš, katere tone si opazil pod kazalko?

Če pogledaš na uro in hkrati zapoješ en dolg in en kratek ton, izmeriš trajanje tona. Poskusi: samo na kratko izgovôri katerokoli črko in potem dolgo drži črko aaaaaa. Če je ton zelo kratek, sploh ne slišimo tonske višine, ampak samo zvok.

Kako si tonske višine sledijo med seboj? Premikaj gumb na sredini drsalke počasi navzgor in počasi navzdol:

Slišiš razlike med visokimi – po drsalki navzgor – in nizkimi toni, ki si sledijo med pomikanjem po drsalki navzdol?

Jakost tona pa zagotov dobro prepoznaš: če v razredu poješ preveč glasno, boš gotovo koga zmotil, če pa poješ preveč tiho, bodo vsi tiho prisluhnili! Poskusi s to napravo, kako glasen si lahko: https://webbrowsertools.com/sound-meter/. Na tej strani pa vsi v razredu poskusite, kako glasni ste lahko in kako tihi: https://bouncyballs.org/.

O trajanju, jakosti in načinu vzbujanja tona si poglej še poglavji Ritem in metrum in Nota in notacija, o barvi tona pa Instrumenti.

error: Content is protected !!