GLASBA ZA TRAK = (MUSIC FOR TAPE, TAPE MUSIC)

ANG: music for tape, tape music; NEM: Bandmusik, Tonbandmusik; FR: musigue pour band (magnétique); IT: musica su nastro, musica per nastro.

D: »(Naziv za) glasbo, pri kateri se v postopku skladanja uporablja manipulacija s trakom. Ponavadi se uporabljajo tehnike, kot je npr. reprodukcija traka v obratni smeri, rezanje traka, sopostavljanje zvokov z enega traka na drugega, spreminjanje hitrosti reprodukcije ter ustvarjanje neskončnih trakov. V kategorijo glasbe za trak sodita elektronska glasba in konkretna glasba, čeprav se ta pojem uporablja vedno redkeje.« (‹FR›, 91).

KR: D, kar je v ‹FR› žal pogost primer, pomen pojma definira površno: a) »manipulacija s trakom« je zelo omejen kriterij za določanje pomena glasbe za trak; če se ga obravnava, potem je kot postopek veliko bolj značilen za konkretno glasbo kot pa za elektrosko glasbo; b) kakor je opazno v D 3, 5, 6, 7 in 10 elektronske glasbe, glasba za trak pomeni skoraj isto kot elektronska glasba, ne glede na kakršnokoli »manipulacijo s trakom«, ker je kriterij shranjevanja te glasbe na trak ter njeno izvajanje z reprodukcijo s traka bolj pomembno od manipulacije s trakom; c) iste D dokazujejo, da se pojem še kako uporablja, čeprav ne ravno v istem pomenu, kot je določen z D,

V D je izpuščen pomen pojma, ki se nanaša vrsto elektronske glasbe, ki se je pojavila v ZDA na začetku pedesetih let in ki je v osnovnih estetskih načelih precej drugačna od elektronske glasbe, še posebej od kölnske v ­ožjem pomenu (»elektronische Musik«, gl. D 10 in KRelektronske glasbe). Za njo se je v tem Pojmovniku, kot tudi v večini priročnikov, ki se ukvarjajo s tem specifičnim pomenom pojma, ohranila njena izvirna ET oblika (gl. music for tape, tape music).

V ‹P›, 170 je navedeno povsem nenavaden pojem »magnetofonska glasba«. Glede na vzporednice v tujih jezikih gre očitno za glasbo za trak.

PRIM: akuzmatika, akuzmatična glasba, avtomatska glasba = računalniška glasba (t. 2 v D), elektroakustična glasba, elektrofonska glasba, elektronska glasba, konkretna glasba = (musique concrète), music for tape, tape music, sintetična glasba, živa elektronska glasba = (live electronic music) = (live electronics).

‹HO›, 75; ‹L›, 272; ‹RAN›, 835 = gl. tudi elektroakustično glasbo; ‹RIC›, III, 259 = gl. tudi elektronsko glasbo.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!