KROMATIČNI KLASTER

ANG: chromatic cluster.

ET: Grš. chrôma = barva, v glasbi: vrsta lestvice; klaster.

D: »(Naziv za) cluster, ki je sestavljen iz malih sekund.« (‹FR›, 14).

KM: Za razliko od diatoničnega klastra se k. k. v COWELL 1969 ne omenja, kar ni čudno, če vemo, da se je Cowell povsem zavedal tega, da je lestvični sistem za gradnjo klastrov nehierarhizirana kromatična lestvica (gl. D in KR – t. a klastra), katere nehierarhiziranost je hotel zaobiti pri obravnavi oz. konstruiranju klastrov (gl. npr. diatonični klaster).

GL: agregat (D 1), klaster, kromatika = kromatizem.

PRIM: diatonični klaster.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!