MODERNIZEM

ANG: modernism.

ET: Moderna glasba.

D: »Naziv, ki je najbolj običajen v ameriških besedilih o glasbi tridesetih let (prim. moderna glasba), ko je bilo vse skladatelje, kot so Varèse, Bartók, Stravinski, Cage, Antheil, Webern in Copland, mogoče opisati kot moderniste ali celo ultramoderniste. V pisanju o sodobni kulturi pojem ‘moderno gibanje’ pomeni novo občutljivost, ki se je pojavila okrog I. svetovne vojne in ki se je izražala skozi slike Kandinskega in Picassa, skozi romane Joycea in Prousta ter skozi glasbo Schönberga in Stravinskega. Gibanje naj bi izgubilo pomembnost v šestdesetih letih; od tod prihaja izum neverjetnega pojma postmodernizem. Modernizem sugerira zavestno premeščanje meja v smeri naprej, ter ni tako primeren za skladatelje, ki so to premeščanje meja razumeli kot končni cilj: npr. za Varèsea in Bouleza.« (‹GR›, 122–123)

KM: Pripona -izem navadno sugerira naziv sloga, obdobja ipd. [ …] ter bi tudi tukaj moral imeti tak pomen, kar deloma sugerira D.

KR: V D je pravilno poudarjen specifičen pomen pojma v ameriškem pisanju o glasbi (v New Yorku je med letoma 1925 in 1946 Zveza skladateljev – League of Composers – izdajala revijo Modern Music, za katero so pisali Sessions, Copland, Cage itn. (‹GR›, 123), je pa z nadaljnjo eksplikacijo njegov pomen povsem nevtraliziran. D avantgardne glasbe v ‹GR›, 22 (gl. D 2) enači pomen tega pojma z modernizmom, ki se je – namesto avantgarde – uporabljal pred 2. svetovno vojno (gl. KR avantgarde, avantgardne glasbe).

Poleg tega so skrajno problematični skladatelji, ki jih D navaja kot predstavnike modernizma (številni med njimi so hkrati uvrščeni tudi pod avantgardno glasbo, oz. pod eksperimentalno glasbo).

Modernizem se kot tehnični pojem in strokovni izraz lahko uporablja le kot oznaka usmeritve, ki so jo zastopali ameriški skladatelji, zbrani okro revije Modern Music. Izven tega konteksta je pomen pojma kolokvialen. torej znanstveno nepomemben.

GL: avantgarda, avantgardna glasba, eksperiment, eksperimentalna glasba, glasba 20. stoletja, nova glasba, sodobna glasba.

PRIM: moderna glasba, moderna, glasbena, postmodernizem = (postmoderna).

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!