RAZRED VIŠINE TONA/NOTE = (TONSKI RAZRED)

ANG: pitch class, pitch-class.

ET: Lat. classis = razred, skupina, klasa.

D: »(Naziv za) višino tona, ne glede na oktavo ali register, v katerem se pojavlja; npr. razred vseh tonov c za razliko od višine tona c … Pojem se največ (čeprav ne izključno) uporablja v terminologiji dvanajsttonske in serialne glasbe, ustvaril in postavil v ta kontekst pa ga je M. Babbitt.« (‹RAN›, 640)

KM: Pojem se dosledno uporablja v ANG terminologiji. Bilo bi nemogoče najti njegove ekvivalente v drugih jezikih. [op. ur.: Ker gre za terminologijo analize glasbenega stavka, kjer gre za razčlenjevanje abstraktnih ­razmerij med intervali, kjer niso pomembne realne tonske višine, temveč razmerja njimi, kakor jih zapisujemo z notami, je v slovenščini priporočljivo govoriti o razredih notnih višin ali razredih višin not.]

GL: vrsta, serija, serija višine (tona), ton, višina (tona).

‹FR›, 66; ‹GR›, 139; ‹GR6›, XIV, 786; ‹JON›, ‹JON›, 215–216; ‹V›, 577

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!