NEOBAROK = (NOVOBAROK)

NEM: Neobarock.

ET: Predpona neo- iz grš. néos = nov, prevaja se kot novo-; portugal. barocco = nepravilni biser; porekla se ne da zagotovo pojasniti (‹KLU›, 61).

D: »Dokaz (nasprotovanju ukinjanja tonalitete) je bila restavracija in pogled v preteklost, priklanjanje neoklasicizmu in neobaroku, pri čemer je drugi (s Hindemithom) bolj pomemben za Nemčijo, prvi pa je (v glavnem s Stravinskim) dosegel svetovni ugled.« (‹G›, 24)

KM: D je hkrati tudi D 4 neoklasicizma.

KR: Na koncu KR neoklasicizma se omenja, da je n., ne glede na to, da je po D omejen samo na Hindemitha, torej na NEM-govorno območje, zgrešen pojem, saj predstavlja obnovitev dobe, v nasprotju z neoklasicizmom, ki se – po osnovi »klasicizma« – znova »opira na klasične vzore« (‹RL›, 463; gl. razpravo o razliki med »klasicizmom« in »klasiko« v KM neoklasicizma).

Pojem nima objektivnega razloga za uporabo, saj je smiselno napačen, nima niti posebnega pomena kot omenjena podvrsta neoklasicizma (gl. konec KR neoklasicizma).

PRIM: neoklasicizem.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!