OBRAT (VRSTE, SERIJE) = (♦INVERZIJA {VRSTE, SERIJE}♦)

ANG: (row, set) inversion; NEM: Umkehrung (der Reihe); FR: renversement (de la série); IT: inversione, rivolto (della serie).

ET: Serija.

D: V terminologiji glasbe 20. stoletja, posebno v dvanajsttonski in serialni tehniki, naziv za eno od oblik vrste, serije, do katere pride tako, da se rastoči intervali osnovne oblike vrste spremenijo v padajoče, ali obratno.

osnovna oblika vrste, serije:

obrat vrste, serije:

(A. Schönberg, Variacije za orkester, op. 31)

GL: dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), dvanajsttonska vrsta, serija, oblika vrste, serije, serialna tehnika (skladanja).

PRIM: (inverzija [vrste, serije]), osni ton, osnovna oblika (vrste, serije) = (Grundgestalt), rakov postop (vrste, serije) = (retrogradna oblika [vrste, serije]), rakov obrat (vrste, serije) = (retrogradna inverzija [vrste, serije]).

‹APE›, 143–144; ‹BASS›, II, 65; ‹BKR›, IV, 281; ‹CAN›, 156; ‹CH›, 305; ‹FR›, 44; ‹JON›, 141–142; ‹L›, 614; ‹M›, 102–103; ‹MELZ›, II, 715–716; ‹MI›, Ill, 562–563; ‹RAN›, 403–404; ‹RIC›, II, 73; ‹VO›, 107

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!