VZORČENJE = (♦SAMPLING♦)

ANG: (sound) sampling, (sound) digitizing; NEM: Smpling, Abtastung.

D: »(Naziv za) proces pretvorbe neprekinjenega signala (npr. z mikrofona) v sosledje binarnih števil, ki jih lahko obdela digitalni računalnik … To je temelj obsežnih (možnosti) obdelave signala in tehnik sinteze zvoka. Signal, ki se obdeluje, se vodi v analogno-digitalni pretvornik, ki meri njegovo amplitudo v vsakem trenutku in vsako spremembo vrednosti predstavi v obliki binarne številke, ki jo lahko shranimo, enako kot katerikoli drug digitalni podatek, v spomin, na magnetni disk ali kompaktno ploščo (zgoščenko) …Podatke lahko prikličemo in jih spremenimo v zvok z digitalno-analognim pretvornikom … Signal lahko vzorčimo, obdelujemo in ponovno pretvarjamo (v zvok) tudi v ‘realnem času’, tj. brez kakršnekoli opazne zakasnitve med vzorčenjem zvoka in njegovo reprodukcijo … To je temelj moderne obdelave signala.« (‹DOB›, 137)

GL: avtomatska glasba = računalniška glasba (t. 2 v D), elektronska glasba, zanka = (loop), računalniška glasba (t. 2 v D) = avtomatska glasba, sinteza zvoka, vzorčevalnik, živa elektronska glasba = (live elektronic music) = (live–electronics).

PRIM: (sampling).

‹CP1›, 242; ‹EN›, 12, 221, 205; ‹HK›, 338–339

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!