VARIABILEN METER = (♦SPREMENLJIVA METRIKA♦)

ANG: variable meter(s); NEM: variable Metren; IT: metro variable.

ET: Lat. variabilis = spremenljiv, iz variare = menjati (‹KLU›, 755–756); meter.

D: 1) »(Naziv za) hitre spremembe metra brez doslednega obrazca ponavljanja.«

(‹FR›, 99)

2) »(Naziv za) sistematično spremembo metra (npr. sosledje taktov s taktovskim načini 3/8, 4/8, 5/8), ki ga je uvedel B. Blacher, uporabljal pa tudi Hartmann. Ni povezave z Carterjevo tehniko metrske modulacije.« (‹GR›, 187)

KR: V. m. je naziv, ki ga je zares uvedel B. Blacher za sistematično spremembo metra (V ‹EH›, 371, je omenjena enakomerno rastoča in padajoča sprememba metra kot dokaz njegove sistematičnosti: 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 … 5/8, 4/8, 3/8, 2/8.) Torej je D 1 napačna.

V. m. je torej podvrsta multimetra kot horizontalnega polimetra, pri katerem, v nasprotju z multimetrom, spremembe metra potekajo sistematično.

GL: meter, metrska modulacija = (metrična modulacija), multimeter.

PRIM: (spremenljiva metrika).

‹BASS›, III, 133; ‹BKR›, IV, 288; ‹HI›, 502; ‹JON›, 350

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!