TRIKOTNI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL = (♦DELTASTI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL♦)

ANG: delta wave (redko; gl. delatsti nihaj, ton, zvok, val), triangular wave; NEM: Dreieckschwingung.

ET: Ton.

D: »(Naziv za) nihaj, ki ga proizvaja generator trikotnega nihaja, tona, zvoka, vala, na osciloskopu pa ima značilno trikotno obliko. Zvočni spekter trikotnega nihaja vsebuje vse lihe parcialne tone, ki so v harmoničnem odnosu do temeljnega tona, vendar se njihova amplituda zmanjšuje v obratno kvadratnem odnosu do zaporednega števila parcialnih tonov. (Parcialni ton z zaporedno številko 3 ima trikrat večjo frekvenco od frekvence temeljnega tona, vendar tudi samo 1/9 njegove amplitude.)

Zaradi slabo izražene strukture lihih parcialnih tonov trikotni nihaj zveni temno in prazno.« (‹EN›, 53)

KM: Ob pridevniku »trikoten« so omenjeni nihaj, ton, zvok in val, saj je v literaturi ­njihova raba enakovredna in so v tem kontekstu sopomenski. Naziv »trikoten« izhaja iz osciloskopskega prikaza t. t.; vrsta nihaja tvori val; ton in zvok razumeta slušno percepcijo teh nihajev oziroma valov.

GL: elektronska glasba, generator trikotnega nihaja, tona, zvoka, vala, ton, zvok.

PRIM: (deltasti nihaj, ton, zvok, val), žagasti nihaj, ton, vzok, val, pravokotni nihaj, ton, zvok, val, sinusni nihaj, ton, val.

‹DOB›, 201; ‹EH›, 67–68; ‹FR›, 96; ‹HU›, 75

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!