RAKOV OBRAT (VRSTE, SERIJE) = (♦RETROGRADNA INVERZIJA [VRSTE, SERIJE]♦ )

ANG: retrograde-inversion (of row, set); NEM: Krebsumkehrung (der Reihe); FR: forme rétrograde du renversement (de la série), récurrence du renversement, récurrence du mouvement contraire (de la série); IT: inversione retrograda (della serie), retro grado dell’ inversione.

ET: Serija.

D: V terminologiji glasbe 20. stoletja, posebej v dvanajsttonski in serialni tehniki, naziv za eno od oblik vrste, serije, ki je pravzaprav rakov postop obrata vrste, serije:

obrat vrste, serije:

(A. Schönberg, Variacije za orkester, op. 31)

GL: dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), dvanajsttonska vrsta, serija, oblika vrste, serije, serialna tehnika (skladanja).

PRIM: obrat (vrste, serije) = (inverzija [vrste, serije]), osnovna oblika (vrste, serije) = (Grundgestalt), rakov postop (vrste, serije) = (retrogradna oblika [vrste, serije]), (retrogradna inverzija [vrste, serije]).

‹BASS›, II, 65; ‹CAN›, 156; ‹FR›, 74; ‹HO›, 305; ‹JON›, 250–251; ‹MI›, III, 697; ‹RAN›, 697; ‹RIC›, II, 73; ‹VO›, 107–108

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!