(PROTOTONALNOST)= ♦PROTOTONALITETNOST♦

(ANG: proto-tonality.)

ET: Iz pridevniške oblike samostalnika prototonaliteta; pripona -ost označuje značilnost, lastnost, stanje in podobno (‹BAB›, 290–292).

D: Naziv, vendar napačen, za značilnost, lastnost in odliko prototonalitete.

KM: V KR tonalitete se opozarja na vsebinsko problematično obliko pridevnika »tonalen«, do katerega je najbrž prišlo z nepremišljenimi prevodi iz tujih jezikov.

KR: P. je treba v tej obliki izključiti iz uporabe zaradi problematične pridevniške osnove »tonalen« (namesto »tonaliteten«). Ton i nobena izguba, saj pomen protonalitete ni jasen (gl. KR prototonalitete).

GL: atonalitetnost = (atonalnost), metatonalitetnost = (metatonalnost), mikrotonalitetnost = (mikrotonalnost).

PRIM: antitonalitetnost = (antitonalnost), atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonalitetnost = (bitonalnost), multitonalitetnost = (multitonalnost), pantonalitetnost = (pantonalnost), politonalitetnost = (politonalnost), prototonaliteta, prototonalitetnost, tonalitetnost = (tonalnost).

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!