(POLIMODALITETNOST) = (♦POLIMODALNOST♦)

ET: Predpona poli- iz grš. poly = mnogo; modalitetnost.

D: Naziv za več značilnosti, lastnosti, odlik modalitete.

KR: Glede na to, da je modalitetnost pleonazem, pojma ni treba uporabljati (gl. KR modalitetnosti), p. pa s predpono poli- to preobilje še bolj potencira, zato (in tudi zaradi D, ki je formalno pravilna!) jo je treba zavreči.

GL: (modalitetnost) = (modalnost), modus.

PRIM: neomodalitetnost, polimodaliteta, (polimodalnost), politonalitetnost = (politonalnost).

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!